Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2014. / Zračna luka Dubrovnik

Zračna luka Dubrovnik

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ
ZRAČNE LUKE DUBROVNIK
Zagreb, ožujak 2014. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija upućuje na javnu raspravu
Studija o utjecaju na okoliš
RJEŠENJE Ministarstva od 13. listopada 2014. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn