Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2014. / Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Plaškarica' na području općine Bosiljevo

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju 'Plaškarica' na području općine Bosiljevo

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ
EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA NA BUDUĆEM EKSPLOATACIJSKOM POLJU 'PLAŠKARICA'
NA PODRUČJU OPĆINE BOSILJEVOVaraždin, srpanj 2014. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija upućuje na javnu raspravu
Ne-tehnički sažetak Studije
Studija o utjecaju na okoliš
Prilog: Situacije
Prilog: Izvod iz prostorno-planske dokumentacije
RJEŠENJE Ministarstva od 3. listopada 2014. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn