Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ / Zahtjevi za ocjenu / 10.12.2014. - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće u Čabru

10.12.2014. - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće u Čabru

 

 
INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
ELABORAT zaštite okoliša
Prilog: Ovlaštenje tvrtke DLS d.o.o. za izradu elaborata i stručnih podloga u zaštiti okoliša
Prilog: Situacija na DOF-u
Prilog: Detaljna situacija
Prilog: Tlocrti
Prilog: Presjeci
Prilog: Karta ekološke mreže
Prilog: Karta staništa
Prilog: Karta zaštićenih područja

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn