Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ / Zahtjevi za ocjenu / 11.12.2014. - Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Baščica, podsustava Smilčić, II. faza, Grad Benkovac

11.12.2014. - Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Baščica, podsustava Smilčić, II. faza, Grad Benkovac

 

 
INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
ELABORAT zaštite okoliša

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn