Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš - smjernice i obuka'
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana
Smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja
Smjernice za informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (SPUO)
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ PROJEKTI I SMJERNICE / Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš - smjernice i obuka'

Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš - smjernice i obuka'

Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš – smjernice i obuka', financiran iz programa CARDS 2003, a započet 13. srpnja 2005. godine, provodile su zajednički u razdoblju od osamnaest mjeseci britanska tvrtka Environmental Resources Management (ERM) Ltd. i hrvatska tvrtka 'Oikon' d.o.o. Glavni cilj projekta jest pružanje podrške Vladi Republike Hrvatske na njezinom putu pridruživanja Europskoj uniji kroz unaprjeđenje okolišne održivosti razvojnih projekata u skladu sa standardima Europske unije.

Specifični ciljevi ovog projekta odnosili su se na pružanje podrške Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG), odnosno Odjelu za procjenu utjecaja na okoliš i provedbu mjera za sprečavanje onečišćenja okoliša, pri:

  • Jačanju i unaprjeđivanju svih aspekata procjene utjecaja na okoliš u skladu sa standardima i praksom Europske unije
  • Primjena smjernica za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš na državnoj i lokalnoj razini.


Glavni rezultati projekta su:

  • Pravno izvješće
  • Nacrt smjernica za vođenje postupka procjene utjecaja na okoliš 
  • Tehničke smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš
  • Materijal za obuku i pripremu trenera za izvođenje obuke o vođenju postupka PUO i o metodologiji izrade Studija
     
     

  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn