Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
Zakonska osnova
Što je procjena utjecaja zahvata na okoliš
Objedinjeni postupci
Što je ocjena o potrebi procjene (screening)
Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
Pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i obvezni sadržaj studije
Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)
Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš
Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
Informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ OSNOVNE INFORMACIJE / Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)

Izdavanje upute o sadržaju studije (scoping)

Nositelj zahvata može, prije izrade studije, zatražiti od nadležnog tijela (ministarstvo za zahvate iz Priloga I. i II. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 64/08, 67/09)  ili upravno tijelo u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu za zahvate iz Priloga III.) da mu se, s obzirom na planirani zahvat, izda uputa o sadržaju studije. Sadržaj zahtjeva, postupak po zahtjevu i sadržaj upute detaljnije su propisani u člancima 31.-33. te Prilogu VI. koji je sastavni dio Uredbe.
  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn