Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ KONTAKT

KONTAKT

UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
Tel: 01/ 3717-125
Faks: 01/ 3717-122


Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje
Načelnica Sektora: Anamarija Matak, dipl. ing. kem.
Tel: 01/ 3717-286
Faks: 01/ 3717-135
Postavite pitanje

Služba za procjenu utjecaja na okoliš
Voditeljica Službe: Vesna Montan, dipl. ing. arh.
Tel: 01/ 3717-208
Faks: 01/ 3717-135
Postavite pitanje

Odjel za procjenu utjecaja na okoliš
Voditeljica Odjela: Zrinka Valetić, dipl. ing. biol.
Tel: 01/ 3717-223
Faks: 01/ 3717-135
Postavite pitanje
 


 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn