Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ / Zahtjevi za ocjenu

Zahtjevi za ocjenu

 

 
29.12.2014. - Luka nautičkog turizma Kornati u Biogradu na Moru
29.12.2014. - Obnova državne ceste D8, dionica most Bistrina - križanje s državnom cestom D414, dužine 5,5 km
17.12.2014. - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju 'Trstika', Veliki Bukovec
17.12.2014. - Rekonstrukcija farme za tov svinja planiranog kapaciteta 1440 tovljenika, Mesna industrija Natura d.o.o.
17.12.2014. - Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet Krk
16.12.2014. - Rekonstrukcija podmorske 110 kV kabelske veze Slatina (otok Brač) - Travna (otok Hvar), duljine 4,54 km
16.12.2014. - Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Doroslov kraj Donjeg Miholjca
16.12.2014. - Pogon za preradu proizvoda ribarstva - Poslovni park Karlovac, Logorište, kapaciteta prerade 3,27 t/dan, Općina Barilović
12.12.2014. - Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe, rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja
11.12.2014. - Rekonstrukcija sustava navodnjavanja Baščica, podsustava Smilčić, II. faza, Grad Benkovac
10.12.2014. - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Tršće u Čabru
08.12.2014. - Izgradnja podmorskog cjevovoda na spoju vodoopskrbnih sustava otoka Brača i otoka Šolte
08.12.2014. - Rekonstrukcija operativne obale luke Hvar na otoku Hvaru
02.12.2014. - Obnova državne ceste D2 dionica Suhopolje - Sladojevci u duljini od 14,8 km
Arhiva zahtjeva

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn