Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ / Zahtjevi za provedbu postupka

Zahtjevi za provedbu postupka

 

 
16.12.2014. - Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju 'Dolenšćak' na području općine Sveti Đurđ
08.12.2014. - Nova operativna obala za područje Batahovina u luci Dubrovnik (Gruž), Grad Dubrovnik
01.12.2014. - Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica
Arhiva zahtjeva

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn