Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
22.01.2010. - Postrojenje za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleksa u Rafineriji nafte Rijeka
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STRUČNA MIŠLJENJA / 22.01.2010. - Postrojenje za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleksa u Rafineriji nafte Rijeka

22.01.2010. - Postrojenje za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleksa u Rafineriji nafte Rijeka

S  obzirom na brojne primjedbe javnosti zaprimljene tijekom javne rasprave o Studiji utjecaja na okoliš postrojenja za proizvodnju i preradu nafte - koking kompleksa u Rafineriji nafte Rijeka, Ministarstvo je radi pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja sukladno Načelu materijalne istine prema Zakonu o općem upravnom postupku ('Narodne novine', broj 53/91 i 103/96) zatražilo mišljenje o tehnologiji obrade teških metala ostataka preradbe nafte u Rafineriji nafte Rijeka od Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, kao neovisnog stručnog tijela.

U skladu sa zakonskim obvezama, Ministarstvo ovim putem informira javnost o Stručnom mišljenju o tehnologiji obrade teških ostataka preradbe nafte u Rafineriji nafte Rijeka u razdoblju od 22. siječnja 2010. do 8. veljače 2010. godine.

Informacija (pdf)

Stručno mišljenje Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije od 7. prosinca 2009. godine (pdf)
  

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn