Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2010. / Izgradnja državne ceste od čvora Donja Zdenčina (autocesta A1) do mosta na Kupi kod Lasinje

Izgradnja državne ceste od čvora Donja Zdenčina (autocesta A1) do mosta na Kupi kod Lasinje

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
IZGRADNJE DRŽAVNE CESTE OD ČVORA
DONJA ZDENČINA (AUTOCESTA A1) DO MOSTA
NA KUPI KOD LASINJE

- Sažetak za javni uvid -

 

svibanj, 2009. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
Prilog: Položajni nacrt objekta (TK 25000)
RJEŠENJE Ministarstva od 20.07.2011. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn