Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2010. / Izgradnja turističkog naselja 'Ninsko blato'

Izgradnja turističkog naselja 'Ninsko blato'

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
IZGRADNJE TURISTIČKOG NASELJA 'NINSKO BLATO'

- Ne-tehnički sažetak -Zagreb, svibanj 2010. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Ne-tehnički sažetak za javni uvid
RJEŠENJE Ministarstva od 20.10.2010. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn