Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
     



 

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2010. / Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju i dijelu istražnog prostora 'Fukinac'

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju i dijelu istražnog prostora 'Fukinac'

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA
NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU i DIJELU
ISTRAŽNOG PROSTORA 'FUKINAC'

- Sažetak za javni uvid -




Varaždin, svibanj 2010. godine
 


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Ne-tehnički sažetak za javni uvid
Prilog: Geografska karta šireg područja
Prilog: Topografska karta šireg područja
Prilog: Situacija na eksploatacijskom polju nakon završetka tehničko-biološke sanacije
RJEŠENJE Ministarstva od 21.09.2010. godine





Print

  SADRŽAJ
 





  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn