Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
Projekt 'Procjena utjecaja na okoliš - smjernice i obuka'
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš eksploatacije mineralnih sirovina
Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana
Smjernice za izradu studija o utjecaju na okoliš građevina za uzgoj stoke i drugih životinja
Smjernice za informiranje i sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš (SPUO)
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ PROJEKTI I SMJERNICE / Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana

Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana

Kako bi se ujednačila kvaliteta i olakšala izrada Studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana te unaprijedio postupak procjene utjecaja na okoliš za navedene zahvate Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u suradnji s tvrtkom APO d.o.o. iz Zagreba priredilo je Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana.

Smjernice sadrže prijedlog sadržaja studije o utjecaju na okoliš koji je usklađen s Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 64/08 i 67/09) te razmotren s nadležnim tijelima i stručnjacima 27. svibnja 2010. godine.

Nacrt Smjernica za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana nalazio se na javnoj raspravi do 3. prosinca 2010. godine.


Smjernice za izradu studija utjecaja na okoliš za zahvate vjetroelektrana (pdf)


 


 

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn