Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2011. / Prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo tvrtke CEMEX Hrvatska d.o.o.

Prihvat, privremeno skladištenje i loženje drvnog otpada u tvornicama Sv. Juraj i Sv. Kajo tvrtke CEMEX Hrvatska d.o.o.

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ZA PRIHVAT, PRIVREMENO SKLADIŠTENJE I LOŽENJE DRVNOG OTPADA U TVORNICAMA SV. JURAJ I SV. KAJO TVRTKE CEMEX HRVATSKA  d.o.o.

- Sažetak za javni uvid -


ožujak 2011. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
RJEŠENJE Ministarstva od 28. studenoga 2011. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn