Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012. / Eksploatacija tehničko-građevnog kamena u dijelu istražnog polja 'Zapužane-Zdrug', Općina Polača

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena u dijelu istražnog polja 'Zapužane-Zdrug', Općina Polača

 

 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
RJEŠENJE Ministarstva od 27. srpnja 2012. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn