Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012. / Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru 'Gradišće-1' u svrhu proširenja postojećeg eksploatacijskog polja 'Gradišće', Općina Žminj

Eksploatacija tehničko-građevnog kamena na istražnom prostoru 'Gradišće-1' u svrhu proširenja postojećeg eksploatacijskog polja 'Gradišće', Općina Žminj

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
EKSPLOATACIJE TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA
NA ISTRAŽNOM PROSTORU 'GRADIŠĆE-1' U SVRHU
PROŠIRENJA POSTOJEĆEG EKSPLOATACIJSKOG POLJA 'GRADIŠĆE', OPĆINA ŽMINJ


- Sažetak za javni uvid -Zagreb, siječanj 2012. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
RJEŠENJE Ministarstva od 12. studenog 2012. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn