Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012. / Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica

Sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pleternica

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE PLETERNICA


- Ne-tehnički sažetak za javni uvid -lipanj 2012. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
Prilog: Situacija i presjeci platoa uređaja za pročišćavanje
Prilog: Situacija odvodnje - planirano stanje
RJEŠENJE Ministarstva od 23. studenog 2012. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn