Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012. / Navodnjavanje područja Baranje iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac

Navodnjavanje područja Baranje iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
NAVODNJAVANJA PODRUČJA BARANJE IZ
LATERALNOG KANALA KNEŽEVI VINOGRADI - ZMAJEVAC

- Ne-tehnički sažetak
za javni uvid -Zagreb, veljača 2012. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Ne-tehnički sažetak za javni uvid
RJEŠENJE Ministarstva od 21. prosinca 2012. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn