Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012. / Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Trstenik, Općina Rugvica

Eksploatacija građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju Trstenik, Općina Rugvica

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
EKSPLOATACIJE GRAĐEVNOG PIJESKA I ŠLJUNKA NA
EKSPLOATACIJSKOM POLJU TRSTENIK, OPĆINA RUGVICA
 
-  Sažetak za javni uvid  -
Zagreb, veljača 2012. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
Prilog: Topografska karta šireg područja zahvata
Prilog: Geografska karta šireg područja
RJEŠENJE Ministarstva od 14. siječnja 2013. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn