Naslovnica
 
 

 
NASLOVNICA
OSNOVNE INFORMACIJE
STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ
ARHIVA
ZAHTJEVI ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ
ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE UPUTE O SADRŽAJU STUDIJE
ZAHTJEVI ZA PROVEDBU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
STRUČNA MIŠLJENJA
PROJEKTI I SMJERNICE
LINKOVI
KONTAKT
MZOIP
 
      

 

 

   
     
     
   
/ STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ / ARHIVA / ARHIVA 2012. / Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci

STUDIJA O UTJECAJU NA OKOLIŠ
SUSTAVA ODVODNJE I PROCIŠCAVANJA OTPADNIH VODA
AGLOMERACIJE KRIŽEVCI

 
-  Sažetak za javni uvid  -
Zagreb, travanj 2012. godine


 
INFORMACIJA o odluci da se Studija o utjecaju na okoliš upućuje na javnu raspravu
Sažetak za javni uvid
Prilog: Pregledna situacija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Prilog: Situacijski prikaz planiranog UPOV-a Križevci
RJEŠENJE Ministarstva od 16. siječnja 2013. godine

Print

  SADRŽAJ
 

  
  
  

      
 


 

 
© Globaldizajn